Jay Fu's - The Amasian Steakhouse

MUTOMOPROJEKTET

Svenssons Krogars engagemang sträcker sig utanför Uppsala och Sverige genom vårt stöd till Mutomoprojektet. 

Idén till verksamheten startade 2001 genom Sten Kvarfordhs volontärarbete på Mutomo Mission Hospital som tandläkare i Läkarbankens regi. Stödet från Svenssons Krogar bidrar till att befolkningen i Mutomo får en bättre vardag och ökad möjlighet att sträva mot sina mål inom verksamhetens fem stora fokusområden:vattenförsörjning, skolor, hållbar utveckling genom mikrokrediter och barnfond/fadderbarn samt familjeplanering.

Begreppet ”hållbar utveckling” har blivit ett ledord i Mutomoprojektets verksamhet. Tillsammans med RINCOD, som är en inhemsk frivilligorganisation (NGO), har de satt igång mikrokreditverksamhet där de i dag har ca 4 500 medlemmar i drygt 200 så kallade "revolving fund groups". Dessa utgör kärnan i Mutomoprojektets strävanden mot hållbar utveckling, såsom utvecklande av affärsverksamhet, hönsuppfödning, getavel mm.

 

BARNCANCERFONDEN

Varje år drabbas runt 300 barn av cancer i Sverige.
Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 80%.
Men vi vill att alla barn som insjuknar i cancer ska överleva och kunna leva ett friskt liv.
För att nå dit har vi bestämt oss för att vara med och stödja Barncancerfondens verksamhet – det är vi stolta över.